Wrocław, ul. Tęczowa 70/5b
+48604611102
kontakt@psychologplus.pl

Dostępność Usługi Life Coach

Gabinet Pomocy Psychologicznej i Energoterapii

Dostępność Usługi Life Coach jest uzależniona od liczby osób korzystających w danym momencie z usługi i stale ulega zmianie.

Pierwszeństwo zawsze mają osoby już korzystające z Usługi, będące w regularnym kontakcie ze specjalistą.

 

-po 3-dniowym bezpłatnym korzystaniu z Usługi Life Coach, w celu kontynuowania usługi wymagane jest opłacenie miesięcznego abonamentu na 60 lub 100 odpowiedzi od specjalisty. Do wykorzystania w ciągu 30 dni. Jeśli opłacisz abonament zaraz po bezpłatnym 3-dniowym okresie testowym, masz gwarancję dostępności usługi.

-tuż przed wygaśnięciem miesięcznego abonamentu otrzymujesz informację o zbliżającym się końcu usługi. Nieuregulowanie opłaty w terminie w celu przedłużenia usługi może skutkować brakiem miejsc na kolejny miesiąc korzystania z konsultacji aż do momentu zwolnienia się miejsca.

Skorzystaj już dziś wysyłając SMS pod numer +48 604611102 z informacją, że chcesz skorzystać z Usługi Life Coach bezpłatnie przez 3 dni.

 

Czytaj więcej