Wrocław, Granollers, Barcelona
+48604611102
psychologplus.pl@gmail.com

Psychologia Energoterapia Coaching

Mindfulness. Medytacja. Przemiana Świadomości. Psycholog Barcelona. Psycholog Wrocław. Psycholog Online.

Psycholog Energoterapeuta Coach Wrocław

Marta Kwiatkowska – ZnanyLekarz.pl

Aby świadomie kierować swoim życiem, osiągać cele, rozwijać się i dążyć w wybranym kierunku, najpierw musisz poznać swoje pragnienia, potrzeby, zrozumieć swoje mechanizmy i nawykowe tendencje. Tylko wtedy, biorąc pod uwagę wszystkie części siebie, możesz świadomie wybierać własną drogę.

 

TERAPIA INDYWIDUALNA

Podczas sesji terapii indywidualnej koncentrujemy się na problemie z którym przychodzisz, ale także na innych aspektach życia. Wszystkie obszary życia są ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem.

Możesz liczyć na moje wsparcie pomiędzy sesjami – albo podczas godzinnej rozmowy pisanej na czacie (sprawdź cennik) albo w formie dodatkowych konsultacji telefonicznych lub korzystając z Usługi „Life Coach” pomiędzy sesjami, zwłaszcza w sytuacji interwencji kryzysowej albo w celu mojej pomocy przy podtrzymaniu postanowień i decyzji podjętych podczas spotkania.

Podczas Psychologicznej Terapii Indywidualnej koncentrujemy uwagę nie tylko na aspektach psychologicznych ale również fizjologicznych. Wiele chorób i zaburzeń natury psychologicznej ma swoje podłoże w niewłaściwym odżywieniu ciała lub w zaburzeniach hormonalnych. Dlatego zajmujemy się również optymalizowaniem funkcjonowania na poziomie fizycznym.

Dla kogo jest TERAPIA INDYWIDUALNA w Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Energoterapii?

DLA OSÓB:

 •  z problemami emocjonalnymi
 • mających myśli samobójcze lub po próbach samobójczych
 • z problemami egzystencjalnymi
 • borykających się z nałogami
 • mających trudności w codziennym funkcjonowaniu w różnych obszarach /praca, dom, relacje/
 • mających trudności interpersonalne /nieśmiałość, lęk, agresywne zachowanie/
 • cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania

Podczas Psychologicznej Terapii Indywidualnej, możemy – w miarę Twoich potrzeb i decyzji – wprowadzać elementy energoterapii, aby pogłębić i ustabilizować wpływ rozmów psychologicznych. Poczytaj o energoterapii niżej

Czytaj więcej, sprawdź cennik

zapisz się

PSYCHOLOGIA SPORTU

 • Psychologia sportu
 • trening mentalny
 • relaksacja, medytacja
 • praca z indywidualną motywacją
 • praca z celami
 • obniżanie stresu i radzenie sobie z presją oraz porażkami

Psychologiczne sesje ze sportowcami obejmują rozmowy na tematy związane z wieloma aspektami życia, nie tylko ze sportem, ponieważ wszystkie obszary wpływają na siebie nawzajem. Aby można było odnaleźć najlepiej dopasowane do Ciebie metody pracy, będzie wymagane, abyś dał się poznać w różnych obszarach życia.

Dzięki współpracy z psychologiem sportu szybciej robisz postępy i działasz w zgodzie ze sobą.

Spodziewaj się pytań, zadań i ćwiczeń coachingowych, krótkich sesji wizualizacyjnych, zadań domowych (do przemyślenia lub wykonania)

Wskazane jest, aby między psychologiem sportu i sportowcem był stały kontakt również pomiędzy sesjami, dlatego możesz liczyć na wymianę smsów i wsparcie w ważnych momentach, kryzysach, zawodach. Smsowe, mailowe lub bezpośrednie (osobiste) – po wcześniejszym ustaleniu mogę Ci towarzyszyć podczas zawodów, także wyjazdowych.

Po kontuzjach, urazach, zabiegach polecam zabiegi energoterapii, w celu przyspieszenia rekonwalescencji.

Czytaj więcej, Sprawdź cennik

Zapisz się

 

SKYPE Z PSYCHOLOGIEM

możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, coachingu, wsparcia i konsultacji na odległość przez Viber, Skype, WhatsApp

Dla osób, które nie mogą brać osobiście udziału w spotkaniach, są z innych części kraju lub świata.

Czytaj więcej, Sprawdź cennik

Zapisz się

 

COACHING

Często klienci przychodzą z konkretnym problemem, który jest dla nich trudny do rozwiązania, ale zdarza się czasem, że nie do końca mają sprecyzowane co chcieliby zmienić. Poznając samego siebie stopniowo podczas sesji terapeutycznych lub coachingowych, krystalizuje się kierunek w którym chcesz podążać. Czy to w biznesie, sporcie, czy w innych aspektach życia.Wspólnie wyznaczamy zgodne z Tobą cele i plan ich realizacji, a następnie pracujemy nad różnymi aspektami, aby cele zostały osiągnięte.

Możesz spodziewać się pytań, ćwiczeń coachingowych, zadań domowych – do zastanowienia lub wykonania pomiędzy sesjami.

Dla kogo jest COACHING w Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Energoterapii?

 • dla managerów, team leaderów, szefów, właścicieli firm i innych osób zarządzających zespołem ludzi
 • dla sportowców zawodowych i amatorów
 • dla każdego, kto chce pełniej i bardziej świadomie przeżywać swoje życie (life coaching, health coaching)
 • dla osób, które napotkały na przeszkodę w swoim rozwoju i nie wiedzą jak ją pokonać
 • dla osób chcących zerwać z nałogiem
 • dla tych, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy i potrzebują ustalenia właściwego programu i planu działań

Czytaj więcej, Sprawdź cennik

Zapisz się

Skorzystaj z innowacyjnego podejścia łączącego psychologię i energoterapię.
Pracuj jednocześnie z ciałem i umysłem.

Marta Kwiatkowska – ZnanyLekarz.pl

Zabiegi energoterapeutyczne mają na celu poprawę uważności,  głębsze doświadczanie siebie, i stworzenie wewnętrznego balansu. Metody wspomagające służą wzmocnieniu ciała i umysłu (woli, koncentracji, umiejętność wyciszenia), a tym samym pogłębieniu kontaktu z samym sobą na płaszczyźnie przekraczającej jednostkowe Ja.

Energoterapię, którą stosuję można rozumieć jako jedno z podejść psychologii transpersonalnej. Psychologia transpersonalna zajmuje się badaniem i opisywaniem doświadczeń transcendentalnych, przekraczających jednostkowe Ja, stanów jedności świadomości, istoty bycia, błogości, stanów medytacyjnych, głębokiego bycia i doświadczania egzystencji w sposób przekraczający ego, teorii i praktyk medytacyjnych i ścieżek duchowych. Psychologia transpersonalna podejmuje próby badania tego typu głębokich stanów duchowych, ekstazy, doświadczeń szczytowych (peak experiences), olśnień,  poczucia ostatecznego sensu czy tzw. zmienionych stanów świadomości i łączenia ich z istniejącymi teoriami psychologicznymi. Energoterapeuta Wrocław, Gabinet Pomocy Psychologicznej i Energoterapii. Zapraszam na spotkanie.

Psychologia transpersonalna powstała w wyniku niedostatecznego ujęcia całości doświadczeń ludzkich opisywanych przez dotychczasowe szkoły psychologii i wyrosła na bazie krytyki owych szkół. Z narodzinami psychologii transpersonalnej łączy się takie wybitne osoby, jak Abraham Maslow czy Carl Gustav Jung. Psychologia transpersonalna a w tym energoterapia, integruje całe spektrum rozwoju człowieka i jest dziedziną najbardziej kompletną.

Zabiegi energoterapii jako uzupełnienie sesji psychologicznych pogłębiają kontakt pacjenta z samym sobą i umożliwiają doświadczenie siebie z innej, transpersonalnej perspektywy.

Wpływają na regulację hormonalną, poziom pobudzenia nerwowego i napięcia mięśniowego

 

Energoterapeuta Wrocław. Możesz pracować z ciałem na poziomie fizycznym poprzez ćwiczenia i dietę oraz dbać o równowagę emocjonalną, relaks i równowagę psychiczną za pomocą metod psychologicznych. Ale dopiero odpowiednia praca transpersonalna, w tym praca z energią i jej ukierunkowanie pomaga doświadczyć głębszego wymiaru równowagi ciała i umysłu. Głębszego doświadczania siebie na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach.

Energoterapia Japońska, jaką wykorzystuję w swojej pracy to uzupełnienie podejścia psychologicznego, korzystnie wpływa na zdrowienie po urazach, kontuzjach, operacjach, relaksuje i poprawia uważność oraz świadomość procesów zachodzących w ciele i umyśle.
Komentarze osób, które korzystały z energoterapii i zajmują się pracą z umysłem

„zawsze byłam pogodną osobą i pozytywnie podchodzącą do życia. Z pewnych powodów zdrowotnych zaczęłam pracować z umysłem i chodzić na energoterapię. Przeżywam życie znacznie bardziej intensywnie, mimo że mniej się dzieje. Bo to są doświadczenia wewnętrzne. Nigdy nie sądziłam, że radość i szczęście mogą być tak głębokie.”

„po operacji zabiegi energoterapii działały przeciwbólowo, a medytacja, której nauczyłam się podczas terapii pomogła mi przetrwać kryzysy które występowały podczas półrocznej rekonwalescencji”

„Zabiegi Energoterapii, na które chodziłam, wywoływały pewne zmiany emocjonalne, ale nie sądzę, by były one trwałe, gdyby nie regularna praca z terapeutką w obszarze psychologicznym. Medytacja, relaksacja, samouspokojenie i rozmowa o bieżących problemach, wszystkie razem sprawiły, że wyczerpały się moje problemy emocjonalne”

 

Schemat powstawania chorób fizycznych

Zanim choroba wystąpi, muszą pojawić się wcześniejsze symptomy. Sama choroba jest już efektem końcowym.

Aby zobrazować przepływ energii w ciele posłużę się prostym przykładem. Wystawienie na bodziec stresowy powoduje napięcie – dla przykładu w żołądku- oraz silniejsze wytwarzanie kwasu żołądkowego. Długotrwały, przewlekły stres wpływa na zaburzenia trawienne i może nawet doprowadzić do poważnych problemów, np. wrzodów żołądka. Zanim wrzody wystąpią, na płaszczyźnie energetycznej już pojawia się „informacja”, że została zaburzona równowaga w obszarze żołądka. Zbliżająca się choroba najpierw ma swoje oznaki na płaszczyźnie energetycznej, która może być postrzegana w sposób subtelny zarówno przez terapeutę, jak i przez pacjenta.

Inny, podobny przykład. Trwające wiele lat zaburzenia lękowe, dają o sobie znać na płaszczyźnie energetycznej w okolicy nerek. Typowo biologicznie można uznać, że zaburzenia lękowe i długotrwały stres zaburzają równowagę hormonalną, choćby związaną z adrenaliną, który to hormon wytwarzany jest m.in. przez rdzeń nadnerczy. Adrenalina wytwarzana jest w sytuacji stresowej, w tym: strachu, a  jej długotrwałe wytwarzanie nie pozostaje obojętne dla organizmu.. Energetycznie, przewlekły lęk objawia się więc zaburzeniami w przepływie energii przez nerki. Energoterapeuta, pracując na płaszczyźnie energetycznej z nerkami, przywraca równowagę wewnętrzną, a co za tym idzie – hormonalną – nie tylko w tym obszarze, ale w całym organizmie. Zapraszam do Gabinetu. Energoterapeuta Wrocław.

Łączenie energoterapii i psychologii

Oczywiście, w omówionym wyżej przykładzie, tendencje lękowe pozostają i pomimo głębszego wglądu w siebie oraz czasowego wyciszenia, pacjent ponownie może doprowadzić samego siebie do stanu wyjściowego, czyli choroby, kontynuując swoje nawykowe tendencje. Dlatego dopiero dodatkowa praca z umysłem i pomoc w głębszym rozumieniu siebie i braniu odpowiedzialności za własne doświadczenie pacjenta, pociąga za sobą długofalową zmianę.

Pracujemy zatem na płaszczyźnie transpersonalnej, przywracając organizm do naturalnej równowagi, usuwając napięcia,

Jednocześnie pracujemy z umysłem pacjenta, w tym z jego postrzeganiem rzeczywistości, tendencjami, mechanizmami obronnymi w sposób behawioralny

Oba te podejścia pogłębiają świadomość, a także rozumienie siebie, a co za tym idzie ulegają zmianie mechanizmy, które prowadzą do rozwoju lub podtrzymywania chorób i zaburzeń.

Pomoc na płaszczyźnie psychologicznej (emocjonalnej i mentalnej) oraz przywrócenie równowagi energetycznej i jej utrzymywanie prowadzi niejednokrotnie do wycofywania się nawet zaawansowanych chorób i dolegliwości.
Energoterapia po zabiegach operacyjnych, urazach i kontuzjach
Znacznie przyspiesza rekonwalescencję i działa zazwyczaj przeciwbólowo
Na czym polega zabieg energoterapii? Energoterapeuta Wrocław.
Energoterapia, jaką stosuję, wykorzystuje japońskie metody pracy z energią wg systemu Mikao Usui, a także moje wieloletnie doświadczenia z zakresu pracy z umysłem i medytacji.

Jest to zabieg polegający na przykładaniu rąk w odpowiednie miejsca ciała pacjenta a także uciskanie lub masowanie niektórych punktów akupresurycznych. Pacjent kładzie się na plecach na stole rehabilitacyjnym, a energoterapeuta przykłada dłonie do odpowiednich obszarów ciała, delikatnie uciska lub masuje. Czasami trzyma ręce jedynie kilka centymetrów nad ciałem pacjenta. Zdarza się, że wykonuje dłońmi złożone ruchy. Po wykonaniu zabiegu w wymaganych pozycjach z przodu ciała, pacjent kładzie się na brzuchu i podobny zabieg wykonuje się w odpowiednich pozycjach z tyłu ciała.

Pacjent jest proszony o uważne obserwowanie wszystkiego, co pojawia się w jego doświadczeniu: w ciele i umyśle, a także o czujność i wychwytywanie nawet subtelnych doznań.

Inne metody wykorzystywane w Gabinecie:
 • Uciskanie odpowiednich punktów akupresurycznych przynosi ulgę w bólu, poprawia samopoczucie i wspomaga leczenie medyczne wielu schorzeń.
 • Techniki oddechowe mają na celu przywrócenie równowagi energetycznej, jej podniesienie lub obniżenie i ułatwiają pracę z umysłem, poprawiając zdolność skupienia, koncentracji lub wprowadzają w stan relaksacji.
 • Elementy Mindfulness jako współczesna zachodnia metoda treningu uważności oparta jest o dalekowschodnie metody medytacji Zen, stosowane już tysiące lat temu. Powyższe metody, a także zabiegi energoterapeutyczne mają na celu poprawę uważności,  panowania nad umysłem i stworzenie balansu. Wzmocnienie ciała i umysłu (woli, koncentracji, umiejętność wyciszenia).

Podczas zabiegu pacjent pozostaje ubrany, może zostać także przykryty kocem w razie potrzeby. Ważne by pacjent czuł się komfortowo, dlatego warto mieć na sobie luźny, wygodny strój.

Zabieg trwa od 0,5h do 1h w zależności od potrzeb

 

Czego pacjent może się spodziewać podczas i po zabiegu?
 • -Różnego rodzaju subtelnych doznań fizycznych  (ciepło, zimno, mrowienie, wibracje, ból lub ustąpienie bólu, rozluźnienie mięśni). Takie doznania mogą pojawiać się nagle i zanikać równie szybko.
 • Nagłych reakcji emocjonalnych, np. płacz, czy śmiech. Energia mogła skumulować się lub zablokować w jakimś obszarze ciała, np. podczas pewnego przykrego doświadczenia w przeszłości. Nawet jeśli zdarzenie, które wywołało taką blokadę zdarzyło się dawno, teraz, podczas zabiegu uwolnienie nagromadzonej energii i uwolnienie napięcia może wywołać wspomnienie tamtego zdarzenia lub samo uwolnienie się emocji
 • senność, relaks, zapadnięcie w sen
 • -po pierwszych kilku zabiegach mogą wystąpić objawy oczyszczania organizmu: potrzeba wielogodzinnego snu, podwyższona temperatura ciała, potliwość, biegunka, a w rzadkich przypadkach nawet wymioty. Objawy są związane z detoksykacją, organizm usuwa szkodliwe i zbędne substancje na różne sposoby. Zazwyczaj tego typu objawy pojawić się mogą po 1-3 zabiegach, choć nie u każdego występują.
 • -na podobnej zasadzie mogą być uwalniane emocje lub wspomnienia nawet przez kilka dni po zabiegu
 • -zdarza się, że pacjenci podczas terapii doświadczają nieoczekiwanych wglądów czy zrozumienia długo nierozumianego zagadnienia lub rozwiązania problemu. Jest to spowodowane stopniowym pogłębianiem kontaktu z samym sobą, na głębokiej, również nieświadomej płaszczyźnie i wewnętrznym powrotem do równowagi.
 • -sny w trakcie terapii, pomiędzy zabiegami, mogą być inne niż na co dzień.

Jak się przygotować do zabiegu energoterapii?

-ubranie może być takie, w jakim pacjent chodzi na co dzień, choć wskazane jest aby nie uciskało u było wygodne
-należy zdjąć metalową biżuterię, zegarek i okulary
-po zabiegu pić dużo wody
-po zabiegu uważnie obserwować wszystko, co pojawia się w umyśle i ciele

Energoterapia i rozwijanie uważności w połączeniu z podejściem psychologicznym, pracą z umysłem, mechanizmami, tendencjami przynosi kompleksową poprawę równowagi życiowej, głębsze rozumienie i świadome kierowanie swoimi wyborami.

Energoterapia pomaga sportowcom w powrocie do równowagi i zdrowia fizycznego po kontuzjach, zabiegach i operacjach. Czytaj o psychologii sportu i treningach mentalnych dla sportowców TUTAJ

Zapisz się na zabiegi energoterapeutyczne we Wrocławiu
Skorzystaj z innowacyjnego połączenia podejścia psychologicznego i energoterapii.

Wyślij mail Energoterapeuta Wrocław: psychologplus.pl@gmail.com
Telefon: 604611102
Formularz kontaktowy (przejdź do formularza) Energoterapeuta Wrocław

Marta Kwiatkowska – ZnanyLekarz.pl

Wykorzystujemy ciasteczka
Nota prawna
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ
A może masz ochotę popracować z podświadomością? Pobierz Przewodnik Autohipnozy za darmo

Aby przyspieszyć procesy manifestacji, przekształcić destrukcyjne systemy przekonań i pozbyć się blokad...

POBIERZ BEZPŁATNIE PRZEWODNIK AUTOHIPNOZY

Szanujemy Twoją prywatność. Politykę prywatności znajdziesz na stronie głównej psychologplus.pl