Wrocław, Granollers, Barcelona
+48604611102
psychologplus.pl@gmail.com

Usługa Life Coach

Mindfulness. Medytacja. Przemiana Świadomości. Psycholog Barcelona. Psycholog Wrocław. Psycholog Online.

Usługa Life Coach to możliwość codziennego kontaktu przez SMS z Twoim prywatnym psychologiem/coachem/terapeutą/trenerem.
 • Poprzez zadawanie trafnych pytań uświadamia Ci perspektywy, których nie brałeś pod uwagę i pomaga rozpoznać głębokie motywy, które Tobą kierują.
 • poprzez wyjaśnianie mechanizmów funkcjonowania umysłu i emocji wobec bieżących sytuacji, które napotykasz, pomaga Ci wprowadzić pożądane zmiany.
 • poznając Cię z każdym dniem coraz lepiej, rozumie Twoją historię i wartości, które są dla Ciebie ważne, dlatego może pomóc dobrać możliwie najlepsze metody pracy bezpośrednio do Twoich indywidualnych potrzeb.
 • daje wsparcie, gdy go potrzebujesz i wspomaga Twój proces rozwoju i poszerzania świadomości siebie zawsze, gdy tego chcesz
 • Towarzyszy Ci w codziennych sprawach i ważnych momentach

Daj się poznać,
daj sobie pomóc,
skorzystaj ze wsparcia,
odśwież perspektywę,
poznaj swoje ukryte motywy, najgłębsze pragnienia, mechanizmy, które Tobą kierują
by zmieniać się i rozwijać! Skorzystaj z tego co niesie Ci życie pełniej!

NA CZYM POLEGA USŁUGA LIFE COACH?

Na wymianie SMSów pomiędzy Tobą a psychologiem/terapeutą/trenerem/coachem

Wysyłasz SMS z opisem sytuacji w jakiej się znajdujesz i czego doświadczasz, a następnie otrzymujesz odpowiedzi, prośby o doprecyzowanie niektórych szczegółów lub wsparcie SMSowe.

Poprzez regularny kontakt dajesz się lepiej poznać i psycholog/coach z którym się kontaktujesz może udzielić Ci lepiej dopasowanego do Twoich potrzeb wsparcia. Daj się poznać!

Pamiętaj, że informacje, które wysyłasz są traktowane jako poufne – możesz czuć się bezpiecznie!

JUŻ TERAZ WYŚLIJ SMS NA NUMER +48 604611102 Z INFORMACJĄ, ŻE CHCESZ SKORZYSTAĆ Z USŁUGI LIFE COACH

Dla kogo jest Usługa Life Coach
 • dla managerów i liderów
 • sportowców zawodowych i amatorów
 • osób, które chcą lepiej rozumieć siebie, swoje mechanizmy, emocje i sposoby funkcjonowania
 • dla osób, które podejmują juz spotkania ze specjalista i potrzebują dodatkowego wsparcia, kontaktu, interwencji kryzysowej, doradztwa itd. pomiędzy sesjami
 • dla każdego, kto chce podejmować bardziej świadome i zgodne ze sobą decyzje
 • młodych mam, studentów, osób pracujących i szukających pracy oraz własnej drogi
 • wszystkich, którzy przechodzą kryzysy (w związku, emocjonalne, egzystencjalne i inne)
 • osób w żałobie i po stracie
 • chorych
 • dla osób doświadczających lęku, niepokoju, problemów egzystencjalnych, trudności emocjonalnych i w relacjach partnerskich oraz kontaktach społecznych
 • dla dorosłych oraz młodzieży

JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUGI LIFE COACH? – TO PROSTE!

 1. wyślij SMS z informacją, że zamierzasz skorzystać z Usługi Life Coach
 2. w ciągu maksymalnie 24 godzin otrzymasz informację o dostępności usługi (możliwość dostępu do usługi zależna jest od liczby zapisanych w danym momencie osób i regularnie ulega zmianie).
 3. Jesli usługa jest dostępna, zostaniesz poproszony o dokonanie płatności bezpośrednio na konto lub poprzez sklep oraz przesłaniu zdjęcia potwierdzenia dokonania wpłaty.
 4. Teraz możesz przez 30 dni wymieniać wiadomości ze specjalistą korzystając komunikatora WatsApp.
 5. kilka dni przed wygaśnięciem miesięcznego abonamentu lub przed wykorzystaniem wszystkich odpowiedzi otrzymasz informację o tym, że usługa dobiega końca i wymagany jest kolejny przelew. Ponownie prześlij potwierdzenie przelewu by móc nadal korzystać z usługi Life Coach
Numer telefonu pod który należy wysłać SMS z informacją o chęci skorzystania z Usługi Life Coach: +48604611102
Numer konta do wykonania przelewu: 13114020040000310252041000 Marta Kwiatkowska; tytuł przelewu: Usługa Life Coach oraz numer telefonu z którego wysyłasz wiadomości

PISZ ILE POTRZEBUJESZ, PŁACISZ ZA ODPOWIEDZI OD SPECJALISTY, A NIE  ZA WYSŁANE PRZEZ CIEBIE WIADOMOŚCI.

Możesz wykupić 60 lub 100 odpowiedzi (do wykorzystania w ciągu 30 dni). Niewykorzystane odpowiedzi w ciągu 30 dni NIE przechodzą na kolejny okres.
CENNIK

Cena za dostęp do usługi Life Coach przez 30 dni (do 60 odpowiedzi od specjalisty)

 • PŁATNOŚĆ Z GÓRY, MOŻESZ WYKUPIĆ:

-do 60 odpowiedzi udzielonych przez specjalistę (do wykorzystania w ciągu 30 dni) – teraz tylko 190zł

niewykorzystane odpowiedzi w ciągu 30 dni NIE przechodzą na kolejny okres

Zostaniesz poinformowany o zbliżającym się końcu abonamentu (30 dni lub liczba odpowiedzi)

Twój specjalista: Marta Kwiatkowska, psycholog, coach, energoterapeuta, Trenerka Świadomego Życia, autorka bloga psychologplus.pl

Twój specjalista: Marta Kwiatkowska, psycholog, coach, energoterapeuta, Trenerka Świadomego Życia, autorka bloga psychologplus.pl

Regulamin świadczenia Usługi Life Coach

§ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przystępując do korzystania z Usługi Life Coach, Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Specjalistą a Klientem.
 3. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu bądź adresu e-mail.
 4. Z usługi Life Coach mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych/coachingowych/poradnictwa przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Specjaliście.
 5. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji na temat jego wieku (pełnoletniość) oraz na temat pełnej zdolności do czynności prawnych

§ II.
SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:
  • Numer telefonu Klienta – oznacza numer telefonu, z którego Klient wysyła wiadomości
  • Klient – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Psychologa w ramach usługi Life Coach
  • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),  jest jednocześnie usługodawcą Usługi Life Coach i oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem
  • Specjalista – osoba uprawniona przez Psychologa do świadczenia usług Life Coach
  • Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej psychologplus.pl do której ten dysponuje stosownym prawem,
  • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych przez SMS,
  • Usługa – oznacza usługę Life Coach, która jest pomocą psychologiczną/coachingową udzielaną poprzez wymianę wiadomości SMS pomiędzy Specjalistą/Psychologiem a Klientem

§ III.
USŁUGI

 1. Klient może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz usług w formie Usługi Life Coach – polegającej na wymianie wiadomości SMS pomiędzy Specjalistą/Psychologiem a Klientem, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług.
 2. Płatności za Usługę, dokonywane mogą być przelewem przed rozpoczęciem współpracy
 3. Każdorazowo odpowiedzi są wysyłane przez psychologa lub innego specjalistę, z którym Klient nawiązał kontakt.

§ IV.
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI LIFE COACH

 1. Świadczenie usługI Life Coach przez Specjalistę/Psychologa na rzecz Klienta może nastąpić poprzez wymianę wiadomości SMS według obowiązującego cennika.

§ V.
FORMA PROWADZENIA WYMIANY WIADOMOŚCI W USŁUDZE LIFE COACH ORAZ WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi Life Coach niezbędne jest przesłanie wiadomości SMS pod numer +48604611102 z informacją o chęci skorzystania z Usługi Life Coach.
 2.  Klient otrzyma odpowiedź o dostępności usługi w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia
 3. Po otrzymaniu odpowiedzi o dostępnej usłudze, Klient jest proszony o dokonanie płatności za kolejne 30 dni. Niezbędne jest przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu lub informacji o tym, że przelew został wykonany, aby móc korzystać z Usługi Life Coach. Dane do przelewu: nr konta 13114020040000310252041000 Marta Kwiatkowska, w tytule należy wpisać Usługa Life Coach oraz numer telefonu z którego Klient wysyła wiadomości.  Opłaty według aktualnego cennika.
 4. Psycholog nie ma możliwośći odpowiadania na wiadomości, gdy Klient nie dokona przedpłaty lub nie prześle potwierdzenia.
 5. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub nie przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu powoduje, że Psycholog nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta, co oznacza brak odpowiedzi przez Psychologa.
 6. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Psychologa.
 7. Psycholog zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 8. Psycholog wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

§ VII.

POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ

1. Klient ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu

2.Psycholog ma obowiązek zachowania poufności informacji udzielanych przez Klienta, chyba że przepisy prawa polskiego nakazują inaczej. Podane przez Klienta informacje i dane są wykorzystywane jedynie do komunikacji z Klientem i do celów konsultacji/terapii/coachingu i są przetwarzane przez Psychologa.

3. Wystawienie formalnej diagnozy psychologicznej, jest możliwe  jedynie podczas osobistej sesji indywidualnej. Nie ma możliwości wystawienia przez Psychologa formalnej diagnozy jedynie za pośrednictwem kontaktu mailowego, czat. Diagnoza wystawiona bez osobistego spotkania na sesji indywidualnej, a jedynie poprzez wymianę wiadomości drogą SMSową, mogą być traktowane tylko jako wskazówki dla własnego rozwoju i należy ją traktować z ostrożnością.

§ VIII.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Psycholog:

 • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 • kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.
 • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 • może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 •  nie ma obowiązku wysyłania odpowiedzi i podejmowania komunikacji SMS, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
 • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 • ma prawo do zakończenia kontaktu SMS, gdy Klient łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu
 • nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przejęcie informacji o Kliencie przez osoby trzecie, wynikające z działań na które Psycholog, a także Klient, nie wyrazili zgody. Mowa tu o włamaniach na konto, podszywania się innej osoby pod Klienta lub pod Psychologa, przejęcie adresu e-mail przez osobę trzecią, na co Psycholog nie ma wpływu.
 • nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości od Klienta z powodów niezależnych od Psychologa
 • Specjalista ma prawo odmówić wysyłania więcej niż 10 odpowiedzi w formie SMS dziennie.Specjalista odpowiada w czasie dogodnym dla siebie, według własnych możliwości czasowych.

Klient:

 • ma prawo kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Psychologowi.
 • ponosi odpowiedzialność za efekty terapii/konsultacji z Psychologiem
 • ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego numeru telefonu przed osobami trzecimi, jeśli zależy mu na zachowaniu poufności konwersacji mailowej.
 • bierze pod uwagę ewentualną możliwość zaginięcia wiadomości i nie otrzymania odpowiedzi od Psychologa z powodów natury technicznej. Zobowiązany jest wówczas do poinformowania o tym fakcie psychologa, przesyłając stosowną wiadomość lub poprzez inną formę kontaktu, jeśli decyduje się na podjęcie postępowania reklamacyjnego, w przedziale czasu od 3 dni od wysłania wiadomości wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu do 30 dni. Zgłoszone nieotrzymanie odpowiedzi od Psychologa po upływie 30 dni skutkuje brakiem możliwości zrealizowania reklamacji

§IX.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Psychologa, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja usługi Psycholog Online powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Psychologa kontakt@psychologplus.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację Klienta będącego  stroną umowy oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Psychologa.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona nie później niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Psychologa.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Psychologa nastąpi niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
 2. psychologplus.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
 3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Psychologiem a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby firmy Psychologa, tj. we Wrocławiu
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)
 5. Przystępując do Usługi Life Coach Klient akceptuje powyższe warunki Regulaminu
Wykorzystujemy ciasteczka
Nota prawna
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ